Vi er snart klar til CFR 2021

Det har været en lang vinter, og usikkerheden har været stor. Men vi tror på at CFR 2021 lykkes.

Team Classic Fyn Rundt er som alle andre underlagt Coronarestriktioner.
Se gerne på Dansk Sejlunions hjemmeside med spørgsmål og svar om Corona: https://dansksejlunion.dk/corona
Vi arbejder derfor med følgende plan, der er tilpasset følgende restriktioner:
– forsamlingsforbud inde – der er kun bureau.
– forsamlingsforbud ved start: 100 personer
– forsamlingsforbud totalt: 500 personer, dvs. at tilmelding lukkes når der er ca 450

Derfor:
Komsammen torsdag aften aflyses i 2021
Fælles morgenmad erstattes af madpakker, der hentes bådvis
Nummer og tracker hentes af 1 mand pr båd
Bådene må tidligst forlade havnen 1 time før start
Foreløbigt program (ret til justeringer forbeholdes):
Første start 9.30: Folkebåd + Single Hand
Anden start: 10.00 Tur-løb
Tredje start: 11.00 Double Hand
Fjerde start 12.00 DH op til højest 90 personer (skippere + gaster)
Femte start: 13.00 DH næste 90 personer + evt OCR
Evt. sjette start 14.00 DH sidste hvis der er flere

Der er desværre ikke suppe efter fuldført sejlads i 2021.

Resultatberegning følger ikke tæt ved fuldført sejlads. Deltagerne må væbne sig med lidt tålmodighed.

Programmet tilpasses dersom der kommer ændrede restriktioner, og naturligvis forbehold for at måtte lukke helt, fx hvis Kerteminde Sogn lukkes.