CFR 2017 er i fuld gang

Kl. 00:51:53 kom “Æsel” i mål. Nu resterer en båd.

22.05.05: Så fik vi “Dax” i mål

21.14.48: Så fik vi “Skarven” i mål.

21.09: “Donna” er netop kommet over linjen. “Gurine”, “Æsel”, “Dax” og “Skarven” sejler fortsat.

18.40: Der er fortsat 14 sejlende både i dette års Classic Fyn Rundt.

17.49: 31 både sejler fortsat. Der er 2 både i Svendborg Sund og kun en enkelt er udgået.

15.35: 63 både er taget i mål. Vi venter mange af de resterende både i mål i løbet af de næste timer.

14.45: 52 både er taget i mål. 2 både mangler at passere Svendborg Sund. Mange sejlere ligger mellem Storebælt og mål.

13.30: 48 både er taget i mål. 3 både mangler at passere Svendborg Sund. Resten ligger mellem Svendborg og mål.

10.00: Bådene kommer stille og roligt ind. Der er nu gået 23 i mål. Resten sejler i det smukke vejr. Bageste båd ligger mellem Assens og Helnæs.

08.47: De foreløbige resultater kan følges her: LINK eller via www.fynrundt.dk > Resultater > Resultater/Results 2017

07.39: Så er der kommet 10 både i mål med “Concurbine” som den første kl. 05.37, efterfulgt af “Exabyte” kl. 06.09. Humøret er højt og der meldes om en flot tur.

22:21: Det meste opdatering er foregået på Facebook. “Concurbine” ligger med Svendborg Sund. Feltet er strukket halvvejs rundt om Fyn. “Agouri” ved Lillebælt melder om regn, let luft og modstrøm, men de sejler og humøret er højt.

13.47: “Concurbine” har netop passeret Æbelø. Små 50 både Fyns Hoved.

12.30: Mere end 20 både har nu rundet Fyns Hoved. “Linet2”, en Farrier F22, er netop sendt afsted.

Vinden kører rundt omkring 140 til 150 grader 2-4 m/s.
Tak til Bjørn Stephensen og DMI Vejrtjenesten Flyvestation Karup.

Kl. 10 gik første start for DH-doublehand.

Kl. 9.30 gik starten for tursejlerne i 2 m/s let luft.

Kl. 8 var der skippermøde i silende regn, og deltagerne blev sendt nordom med Fyn om bagbord.

MHV “Aldebaran” er igen dommerbåd med Mogens Damsted som skipper. Tak til Marinehjemmeværnet.