Manage2Sail – M2S

Manage2Sail tilmeldingssystem

Kerteminde Sejlklub har i samarbejde med Dansk Sejlunion valgt at vores åbne stævner administreres med dette system, Et system som anvendes udbredt i Tyskland og i mange andre danske klubber.

Systemet hedder Manage2Sail (M2S) og er et system under generel indkøring i Dansk Sejlunion regi.

For at bruge det, skal man registrere sig som bruger/sejler i systemet, og når først det er gjort en gang vil man ret enkelt kunne tilmelde en båd og sejlere til andre stævner. Se M2S bruger oprettelse

Systemet anvendes til registrering af sejlerne, administration af registreringen, afvikling af sejladser, sejladsernes dokumenter inklusiv elektronisk opslagstavle, resultatberegning og formidling samt styring af protester og deres behandling.

Systemet anvendes også til betaling for deltagelse i stævne (startgebyr) og diverse serviceydelser, Den enkelte klub eller stævne vælger selv hvilke betalingskort (og evt Mobilepay) der tilbydes og hvornår betalingsfrister er i forhold til tilmeldingen. Det vil forekomme at man kan tilmelde sig uden straksbetaling, og senre få besked om at betaling og bindende tilmelding er startet..

For stævnernes arrangører er det en fordel med et system som kan administrere hele stævnet, dvs også sejladser, protester, dokumenter, registrering osv

For sejlerne er der den fordel, at registrering og informationer er ensartet på tværs af arrangører i Danmark, Tyskland og andre lande. Er en båd tilmeldt DM kan den nemt tilmeldes en Classic Fyn Rundt eller andre stævner der bruger samme system. Man kan søge efter stævner fx oversigt over kommende danske stævner

For klasserne er fordelen, at en serie stævner kan kobles til rangliste stævner og udregninger.

For alle er der den ulempe, at systemet er nyt i Danmark og at der kan være lidt indkørings uregelmæssigheder. FX  kan der forekomme udtryk og tekster som ikke er oversat til dansk endnu. Men det er på vej og status ændres jævnligt og som oftest uden yderlig orientering, specielt ikke ved oversættelser.

BEMÆRK

Da Manage2Sail er under indkøring i Danmark kan der være nationale tilpasninger som ikke er færdig endnu. Der vil ved registrering blive bedt om oplysninger som vi egentlig ikke er interesseret i og som ikke er nødvendige for. Disse kan bare udfyldes med symbolske dummy værdier (fx bindestreg – eller NN eller lignende, for fødselsdatoer kan blot skrives 01-01-1999 eller lignende anonymt).