Hvem er i Kerteminde/Who is in Kerteminde ?

Følgende både er i Kerteminde og har fået flag. Husk at flag hentes hos Mark og Pernille I Kerteminde Sejlklubs restaurant.
The following boats have arrived in Kerteminde and have got their pennants flying. Remember that pennants can be acquired by Mark and Pernille at the Kerteminde Yacht Club restaurant.

“Matador”, “Spadilsen”, “Yline”, “X2Box”, “Josephine”, “Essex Girl”, “Mira”, “Victoria”, “Sutten”, “Exabyte”, “Sinjale”, “Tricky”, “Spica”, “Havanna”, “Taxim”,”Lofot”, “Pace”, “Røskva”, “Sweet” og/and “Fionia”.
Hvis I ankommer før torsdag, så vær rare at sende en sms til Morten.
If you arrive before thursday, please send a text to Morten.