Update 17. maj

Vi har nu 80 deltagere, hvilket er flot.
Der er bl.a. 4 Spækhuggere, en Grinde, 4 Ylvaer, 2 X99 og 3 Molich X meter i DH-løbet.

Vi har også tjekket målebreve, og heldigvis er langt de fleste i orden. Der er dog nogle få, der bør kontakte deres måler eller Dansk Sejlunion og få målebrevet bragt i orden jvf. NoR 2.5

Husk at målebrevet kan ændres indtil d. 31/5. Derefter skal der fremsendes en skriftlig ansøgning til kapsejladskomiteen jvf. NoR 2.5 og 2.6.